Cafe hạt Culi

Culi

Daklak

1 năm

Cà phê hạt xay Drip – Culi Arabica có vị êm nhẹ. Ít đắng và mùi thơm rất đặc trưng.